PrivacyverklaringCreativestudio


ABOUT


Contact

Privacy en coockieverklaring

Je privacy is je veel waard. Daarom vind ik het belangrijk om vertrouwelijk met al je gegevens om te gaan en respecteer ik de privacy van mijn bezoekers. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoongegevens kun je terecht op de website van de autoriteit persoongegevens: Https://autoriteitpersoongegevens.nl.

Wat leuk dat je mijn website bezoekt. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruiksvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken:


Wettelijke bepaling 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven (hierna ook ” de beheerder”) :

Naam: Iris Donkers
Adres: Kapelweg 43, 5423 VN Handel
KvK-nummer: 89903455
BTW-nummer: NL004770112B04
E-mailadres: iris@famdonkers.nl
Websites: www.irisideation.com

Toegang tot de website
Het gebruik maken van de website is strikt persoonlijk. De gegevens en informatie die daarop verstrekt worden zullen niet worden gebruikt voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinde, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen. 

De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, logo’s, teksten, commentaren, illustraties, plaatjes, videobeelden, geluiden en technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruik, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is verboden. Wanneer er niet direct actie wordt ondernomen tegen inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Aangeboden producten
Aan de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Verzamelen van gegevens. 
Deze persoonsgegevens verwerk ik:

NAW-gegevens;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam;
Jouw persoonlijke website;
KvK-nummer;
BTW-nummer;
Betaalgegevens;
Geboortedatum;

Hoe kom ik aan persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via mijn website, visitekaartje, mijn contactformulier, via mijn e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Verwerking van persoonsgegevens. 
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen en offertes
Je kan vrijblijvend contact met me opnemen om te bekijken of we kunnen samenwerken. De eerste 15 minuten zijn gratis. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik later op een factuur mag zetten. Deze gegevens bewaar ik voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. Ook als de samenwerking uiteindelijk niet zal plaatsvinden, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst.

Commerciële aanbieding 
Het kan zijn dat ik een kans voor je zie liggen. Kansen moet je oprapen. Dus mogelijk neem ik contact met je op met een commerciële aanbieding. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: iris@famdonkers.nl  

Telefonische afspraak
Om telefonisch in contact met je te komen, verzamel ik je e-mailadres, telefoonnummer, naam en eventueel Skype-naam. Na afsluiting van het gesprek zal ik deze gegevens verwijderen, tenzij ik ze voor een ander doeleinde nog nodig heb.

Uitvoering van de opdracht
Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerkt je NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer om jou alle informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht. Daarnaast vraag ik tegen het einde van onze samenwerking om een review. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Gegevens zal ik verwijderen wanneer dit gevraagd wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratieve)verplichtingen.

Online aankoop
Wanneer jij een aankoop via mijn website doet, heb ik je NAW-gegevens, e-mailadres, KvK-nummer en betaalgegevens nodig om jouw online aankoop te versturen en je toegang te geven tot je aangekochte producten. Gegevens die ik niet voor de facturatie nodig heb en daarom wettelijk verplicht ben om te bewaren, bewaar ik tenminste totdat jij je aangekochte product opzegt.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven of een aankoop via de website hebt gedaan, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling daarvan. Dat zijn je NAW-gegevens, BTW-nummer, bankgegevens, KvK-nummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je jezelf daarvoor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Contactformulier of e-mail
Wanneer jij mij een vraagt stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik de inhoud van het bericht, je naam, website en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. 

Doorgifte
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

E-mailmarketingdiensten;
Webwinkeldienst voor online aankoop;
Betaaldiensten;
Andere partijen die mij helpen om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te komen.
Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld.
Links
Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe website gebruik maakt van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de privacy of -cookieverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via iris@famdonkers.nl.

Inzage, recificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Iris Donkers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zodat dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies
mmm ik hou van koekjes. Maar een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schrijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan mijn website kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen. We maken gebruik van de volgende soorten cookies:
– functionele cookies zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
– Geanomiseerde Analytische cookies: Om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatstvindt. 

Targeting en advertentiecookies
Tarteging- (of advertentie) cookies registreren informatie over jouw bezoek aan mijn website en hoe jij mijn website gebruikt, voor reclamedoeleinden. Deze cookies worden geplaatst om voor jou relevantie advertenties te tonen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid

Via deze website worden cookies van Facebook geplaatst. Iris Donkers heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten. Meer informatie over wat Facebook met de opgeslagen data doet lees je hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Social media
Ik wil het zo makkelijk mogelijk maken om mijn content te delen via social media, daarom heb ik een aantal social media buttons geplaatst. Voor meer informatie over de privacy verklaringen van de social media-kanalen, verwijs ik je naar onderstaande links.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl
YouTube (Google): https://policies.google.com/privacy?hl=nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Ga dan naar je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie in je browser voor informatie hoe dit werkt.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de beheerder is exclusief bijgevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behouden hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Wijzigingen
Het kan zijn dat de privacyverklaring en het beleid verandert. Hierover geen rechten ontleend.